تبلیغات
اموزش خصوصی رانندگی در مهدیشهر - سیستم سوخت رسانی
شنبه 21 آذر 1388

سیستم سوخت رسانی

   نوشته شده توسط: عبدیان    

دستگاه سوخت رسانی
دستگاه سوخت رسانی که مخلوط بنزین و هوا را به نسبت معینی تأمین می نماید.
بنزین: بنزین سوخت مایعی است که معمولاً از نفت گرفته میشود و در محیط باز فرار می باشد. برای جلوگیری از ضربه زدن بنزین در موقع احتراق به سرسیلندرها تا چند سال پیش تقریباً تا 3 میلی گرم تترا اتیل سرب که مادهای است سمی به هر لیتر بنزین اضافه می کردند تا عدد اکتان بنزین بالا رفته و بنزین روانتر بسوزد . بنزین که خاصیت ضربه زدن آن حداقل باشد دارای عدداکتان 100 است. بنزین معمولی دارای 79 تا 80 اکتان است. بنزین خوب دارای 84 تا 90 اکتان و بنزین سوپر دارای 88 تا 95 اکتان است. جهت بوجود آوردن احتراق در موتورهای احتراق داخلی نیاز به هوا و بنزین میباشد
متعلقات سیستم سوخت رسانی:
الف) باک و لولههای رابط
ب) پمپ بنزین
ج)لوله های بنزین 
د) دستگاههای نشان دهنده بنزین
ه) کاربراتور
و) فیلتر هوا
تمام اتومبیل های که بنزین مصرف می کنند دارای مخزن بنزین ،تجهیزات صاف کننده و لوله کشی لازم برای اتصال مخزن بنزین به پمپ بنزین و کاربراتور می باشند.
الف) باک(مخزن سوخت)
مخزن بنزین معمولاً در عقب و یا در قسمت جلو و یا زیر صندلی راننده بسته می شود. این مخزن از روق آهنی ساخته شده وبه اسکلت ماشین متصل می گردد. انتهای بیرونی این مخزن به وسیله در پوش باک پوشیده         می شود. در باک سوراخ و یا شکافی وجود دارد که فضای داخل مخزن بنزین را به هوای آزاد مربوط می کند. بنابراین فشار سطح بنزین داخل باک معادل فشار جو است. در قسمت تحتانی مخزن لوله ای که بنزین را خارج می کند متصل می شود.در داخل باک دستگاهی قراردارد که به کمک آن و دستگاه دیگری که جلو راننده نصب می شود،می توان به مقدار بنزین در داخل باک پی برد. در داخل بعضی از مخازن،صفحات عمودی به نام صفحات موج گیرنصب شده که از حرکت شدید و تلاطم سوخت در داخل مخزن ضمن حرکت جلوگیری   می کند.
ب) پمپ بنزین: دستگاهی است که وظیفه انتقال سوخت، از باک تا کاربراتور را به عهده دارد.
ج) لوله های بنزین : بنزین توسط لوله به پمپ متصل می شود، لوله بنزین معمولاً از یکی از دو قسمت شاسی عبور می دهند و آن را با بستهائی به شاسی متصل می کنند .در محل اتصال پمپ بنزین ،یک لوله قابل ارتجاع به کار رفته است که نوسانات را مستهلک و از شکستن لوله جلوگیری می نماید.
د) دستگاههای نشان دهنده بنزین:
دو نوع گیج بنزین الکتریکی وجود دارد و هر یک شامل دو قسمت است.یک قسمت آن داخل باک قرار      می گیرد(به نام واحد باک)و قسمت دیگر آن جلو راننده قراردارد(به نام آمپربنزین)
ه) کاربراتور:
کاربراتور دستگاهی است که هوا وبنزین( سوخت به صورت ذارت بسیار ریزی وارد هوامی شود) را به یک نسبت معین مخلوط کرده که این نسبت از یک به دوازده الی یک به هیجده(یعنی یک قسمت بنزین وبقیه هوا)مخلوط شده و در اثر مکش پیستون (در زمان تنفس)مخلوط هوا و بنزین بصورت پودر از طریق منیفولد(راهگاه) هوا وارد حجم سرسیلندر گردیده و با جرقه حاصل از شمع در حالت (انفجار)محترق شده که منجربه حرکت پیستون و حرکت میل لنگ و نهایتاً به حرکت در آمدن موتور می گرددو دارای مدارهای مختلف میباشد مدارهای آن بشرح ذیل میباشد:
1-   مدار شناور
2-   مدار دور ارام
3-   مدار دور اصلی
4-   مدار کمکی( پمپ شتاب دهنده)
5-   مدار ساسات
کار مدار ساساد غنی سازی سوخت است و در زمان سرد بودن موتور به ساساد نیاز داریم اگر در زمانیکه موتور گرم است از ساساد استفاده شود موتور خاموش می گردد.
توضیح اینکه در بعضی از خودروها به جای کاربراتور سیستم انژکتورقراردارد که به منظور پاشیده شدن سوخت به داخل موتور(سرسیلندرها) بکار می رود.
و) فیلتر هوا
فیلتر یا صافی هوا بر روی کاربراتور بسته می شود و وظیفه آن تصفیه هوا از وجود نا خالصیها از قبیل گرد وخاک و ذرات معلق در هوا بوده که بازدید مستمر و تمیز کردن و تعویض به موقع آن در کاهش مصرف سوخت و کارکرد منظم موتور تأثیر بسزائی دارد
نکته: در سرعت بالای 100 کیلومتر بر ساعت مصرف بنزین یک ونیم برابر می شود .سرعت مناسب برای مصرف بهینه سوخت پیکان 80 کیلومتر بر ساعت می باشد.
انژکتور:انژکتور دستگاهی است که سوخت مصرفی را بصورت پودر در آورده و آن را با فشار و قدرت لازم به داخل سیلندر می پاشد و موجب افزایش قدرت، کاهش مصرف سوخت، گشتاور بالاتر، عملکرد بهتر موتور در هوای سرد و از همه مهمتر عدم آلودگی هوا می گردد.عنوان تزریق یا انژکسیون ممکن است خواننده را به اشتباه انداخته و آنرا در ردیف دیزل قلمداد نماید ، لازم به ذکر است که موتور انژکتوری با موتور دیزل تفاوتهای بنیادی دارد.

 


جاوا اسكریپت