تبلیغات
اموزش خصوصی رانندگی در مهدیشهر - لوح فشرده کمک آموزشی آموزش آئین نامه راهنمایی ورانندگی

با خرید وبهره برداری ازاین مجموعه آموزشی احتمال موفقیت خود رادرآزمون آئین نامه و عملی چند برابر کنید

تنها لوح فشرده آزمون آزمایشی مورد تایید پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا

دارای قابلیت آزمون آزمایشی آئین نامه


اهداف:
- بهبود کیفیت وافزایش سطح آموزش هنرجویان متقاضی دریافت گواهینامه.
-ارتقای فرهنگ ترافیک
-تسهیل در یادگیری و ماندگاری آموزش های لازم در ذهن هنرآموزان.
-تسهیل در دسترسی بدون واسطه هنرآموز به مجموعه آموزشی.


ویزگی های لوح فشرده  آموزشی:
-خودآزمایی آسان توسط آزمون های طراحی شده در لوح فشرده .
-مکمل کتاب آموزش جامع قوانین راهنمایی و رانندگی.
-محیط گرافیکی جذاب و مناسب که کاربری آن برای تمامی افراد امکان پذیر می باشد.
-بهره برداری از آن نیاز به هیچگونه دانش نرم افزاری ندارد.
-کلیه مطالب ومحتویات آن توسط کارشناسان فنی موسسه راهگشا وباهمکاری کارشناسان پلیس راهنمایی ورانندگی ناجا تدوین و طراحی شده است.
-حاوی 2 حلقه لوح فشرده با قیمت 15000 ریال.
-مورد تایید پلیس راهنمایی ورانندگی .
-طراحی شده با هدف افزایش موفقیت داوطلبان در آزمون آیین نامه.
-حاوی آموزش های عملی از قبیل پارک دوبل و دور زدن با دو فرمان و ...........


محل توزیع:
از طریق آموزشگاه های رانندگی در سراسر کشور در اختیار متقاضیان قرار می گیرد 


                        قابل استفاده در رایانه های شخصی


جاوا اسكریپت