تبلیغات
اموزش خصوصی رانندگی در مهدیشهر - نکات مهم وقابل توجه در خصوص وضعیت تصادفات در ایران

بنام خدا

*تصادفات در دنیا ششمین ودر ایران دومین عامل مرگ ومیر میباشد

*سالیانه بالغ بر27000 نفر درکشور بر اثر تصادفات کشته می شوند

*سالیانه حدود270000 نفر درکشور براثرتصادفات مجروح می گردند.

*سالیانه خسارت ناشی از تصادفات 6000 میلیارد تومان معادل 6%سود ناخالص ملی است.

که مهمترین علل بروز چنین وقایع ناگواری بی توجهی رانندگان به قوانین

 ومقررات راهنمایی و رانندگی وارتکاب تخلفات ذیل می باشد:

-سبقت وسرعت غیرمجاز

-عدم رعایت حق تقدم

-عدم توجه به جلو وانحراف به چپ

-عدم رعایت فاصله مناسب

 -حرکت بطور مارپیچ  و تغییر مسیر ناگهانی

 در پایان امید است شما راننده گرامی پس از اخذ گواهینامه با رعایت قوانین

ومقررات و رانندگی صحیح در کاهش خسارات مادی ومعنوی کشور

عزیزمان سهیم باشید.جاوا اسكریپت