تبلیغات
اموزش خصوصی رانندگی در مهدیشهر - مراحل اخذ گواهینامه رانندگی ب1
یکشنبه 18 بهمن 1388

مراحل اخذ گواهینامه رانندگی ب1

   نوشته شده توسط: سرکار خانم حبیبی    نوع مطلب :طرح تکریم ،

"به نام خدا"

"مراحل اخذ گواهینامه رانندگی"

 

 

1)داشتن شرایط لازم وتهیه مدارک موردنیاز

 

2)ارائه مدارک به مسئول ثبت نام و امضای قرارداد فیمابین آموزشگاه وهنرآموز

 

3)شرکت در کلاس های آیین نامه به مدت سه جلسه (5/6

ساعت)

 

4)برگزاری آزمون آیین نامه مقدماتی

*هنرآموز در صورت قبولی می تواند در کلاس های بعدی

شرکت نماید ودر صورت مردودی باید در زمان تعیین شده

در آزمون تجدید آیین نامه شرکت کند.

 

5)شرکت در کلاس های فنی به مدت دو جلسه(4ساعت)

 

6)گذراندن کلاس های عملی شهر به مدت ده جلسه(20

ساعت)

 

7)برگزاری آزمون مقدماتی مهارت رانندگی

*هنرآموز در صورت قبولی میتواند در آزمون های بعدی

شرکت کند ودر صورت مردودی با توجه به میزان نیاز باید

درکلاسهای تکمیلی شرکت کند.

 

8)اخذ کاردکس وفرم معاینات پزشکی از آموزشگاه وانجام

معاینات پزشکی

 

9)شرکت در آزمون آیین نامه

*هنرآموز در صورت قبولی می تواند درآزمون عملی شهر

شرکت کند ودر صورت مردودی باارئه فیش واریزی

میتوانددرآزمون تجدید آیین نامه شرکت کند

.

10)شرکت درآزمون مهارت رانندگی

*هنرآموز در صورت مردودی با ارائه فیش واریزی می تواند

درآزمون تجدید عملی شرکت کند ودر مواردی که با توجه

به نظر کارشناس نیاز به کلاس جبرانی داشته باشد پس از

گذراندن کلاس میتواند درآزمون شرکت کند

.

 

11)اخذ قبض پست از اداره پست وارائه یک برگ از آن به

آموزشگاه

 

 

چند نکته: 

*رعایت شئونات اسلامی درحین آموزش وآزمون برای کلیه

هنرآموزان الزامی است.

 

*داشتن همراه برای خانم هایی که مربی آقا انتخاب

مینمایند الزامی است.

 

*همراه باید بالای 15سال واز محارم باشد.

 

*به همراه داشتن دستکش برای خانم هایی که مربی آقا

انتخاب مینمایند الزامی است.

 

*جهت تغییر ساعت عملی شهر حداقل از24ساعت قبل با

آموزشگاه هماهنگ شود.

 

*جهت شرکت در کلاس های فنی به همراه داشتن کاغذ

وقلم الزامی است.

 

*جهت شرکت در آزمون ها به همراه داشتن اصل کارت

ملی الزامی است.

 

*هزینه معاینات پزشکی66000ریال می باشد.

 

*هزینه قبض پستی16000ریال می باشد.

 

*هزینه کلاس های جبرانی 62000ریال می باشد.

شماره حساب جهت واریز نمودن هزینه کلاس ها:

1-920445-813-323       به نام غلامعلی حر     بانک سینا

 

***آموزش برای عموم:افراد تنها با داشتن گواهینامه

میتوانند در کلاس های تمرین شرکت کنند.

لازم به ذکر است که به همراه داشتن گواهینامه در حین

آموزش الزامی است.

 

 

"موفق باشید"

 

 

 


جاوا اسكریپت