تبلیغات
اموزش خصوصی رانندگی در مهدیشهر - قلق گیری کلاج
دوشنبه 26 بهمن 1388

قلق گیری کلاج

   نوشته شده توسط: سرکار خانم حبیبی    نوع مطلب :اصول فنی ،

بنام خدا

قلق گیری کلاج

.

یک راننده باهوش در حرکت اول باید سعی

کندکه نقطه یک حرکت کلاج را پیدا کند ویکدفعه وناگهانی کلاج را بالا نیاورد .پیدا کردن مقدار فاصله بین نقطه صفر کلاج تا نقطه یک حرکت را قلق گیری کلاج می گویند.

هراتومبیلی راکه برای اولین بار می خواهیم

حرکت دهیم باید کلاج آن را قلق گیری کنیم .

 

 

نحوه اجرا:

کلاج را تا انتها گرفته دنده 1یا عقب گاز ثابت

داده وکلاج راآرام آرام و به صورت میلیمتری

بالا میآوریم تا متوجه شویم که نقطه یک حرکت

آن کجاست .هر اتومبیلی را که برای اولین بارحرکت می دهیم بهتر است گازکلاج وترمز ودنده فرمان آن را قلق گیری کرده ومورد ارزیابی قرار دهیم چون ممکن است از گاز کلاج ترمزودنده فرمان شما سفت تر و یا نرم تر باشد

ضمنا نه تنها این تفاوت همیشه وجود دارد بلکه یک مسئله عادی به شمار می رود وما به عنوان راننده باید متوجه آن باشیم.نقطه صفر در همه اتومبیل ها یکسان است یعنی انتهای کلاج همه اتومبیل ها نقطه صفر محسوب می شود اما مقدار فاصله بین نقطه صفر نقطه یک حرکت در همه اتومبیل ها یکسان نیست .اتومبیلی که لنت صفحه

کلاج یا دیسک و صفحه کلاج آن تازه تعویض

شده با شدکلاج آن نرم تر بوده وشتاب حرکت

اولیه آن بیشترونیزفاصله بین نقطه صفر ویک

حرکت آن بسیار کم است واصطلاحامی گوییم

نقطه یک حرکت کلاج آن پایین بوده وکلاج آن تیز است.دراتومبیلی که چند ماهی از تعویض واستفاده از صفحه کلاج آن می گذردفاصله بین نقطه صفر ویک حرکت بیشتر است وبایستی تقریبا تاوسط کلاج را بالا بیاوریم تا به نقطه یک برسیم اصطلاحا می گوییم نقطه یک حرکت کلاج این اتومبیل وسط می باشد واتومبیلی که در آن مدت طولانی ازلنت صفحه کلاج استفاده شده باشد کلاج آن سفت تر شده و فاصله بین نقطه صفر ویک حرکت آن بیشتر میشودوما مجبور می شویم ازوسط آن رابالاتر بیاوریم تا به نقطه یک برسیم که اصطلاحا می گوییم نقطه یک حرکت کلاج این اتومبیل می باشد هرچه نقطه

حرکت کلاج بالاتر باشد کلاج سفت تر بوده و زمان تعویض لنت صفحه کلاج آن نزدیک تر می شود.

 


جاوا اسكریپت