تبلیغات
اموزش خصوصی رانندگی در مهدیشهر - زمان
چهارشنبه 19 اسفند 1388

زمان

   نوشته شده توسط: سرکار خانم حبیبی    نوع مطلب :روانشناسی موفقیت ،In the name of GOD


time is very slow for those

who

     wait

     very fast for those who are scared                                        

 very long for those who

lament                                            

very short for those who

celebrate                                     

                     but for those who love                       

 time is eternty                                                    

                                                                          

         به نام خدا     

گذشت زمان برای کسانی که در انتظارند بسیار کند

برای کسانی که از ترس در حال گریزند بسیار تند

برای کسانی که زانوی غم بغل می گیرند بسیار طولانی

برای کسانی که به سرخوشی می گذرانند بسیار کوتاه است

اما برای کسانی که عشق می ورزند زمان راآغاز وپایانی نیست 

 

 

           


جاوا اسكریپت