تبلیغات
اموزش خصوصی رانندگی در مهدیشهر - شناسایی کد جرائم
یکشنبه 16 اسفند 1388

شناسایی کد جرائم

   نوشته شده توسط: عبدیان    

بنام خدا

 

شناسایی کدجرائم

 

1001
عبور عابر پیاده از محلهای غیر مجاز سواره رو و همچنین از طول خیابان هائیکه دارای پیاده رو است

1002
دست گرفتن دوچرخه سوار و اسکیت سوار و اسکوتر و نظایر آن بوسیله نقلیه در حال حرکت

1003
یدک کشی یا حمل بار بوسیله دوچرخه و دوچرخه موتوردار......1004
بکار انداختن چرخهای بلبرینگی و فلزی در راهها

1005
دو ترک سواری با دوچرخه پائی

1006
راندن موتورسیکلت و دوچرخه و دوچرخه موتوردار در مواقع لغزنده بودن جاده و خیابان

1007
حمل بارو اشیاء طویل توسط دوچرخه پائی و موتور سیکلت

1008
نداشتن تجهیزات ایمنی از قبیل زنگ یا ترمز یا چراغ جلو یا عقب دوچرخه پائی و دوچرخه موتوردار

1009
سوار کردن اطفال کمتر از 12 سال در صندلی جلو اتومبیل

1010
راندن دوچرخه موتور دار در پیاده رو

1011
راندن دوچرخه پائی, اسکیت و اسکوتر و نظایر آن در وسط خیابان و جاده

1012
سوار کردن هر مسافر بدون صدور بلیط در وسایل نقلیه مسافربری در صورت وجود شرکت حمل و نقل مسافربری در مبدا

1013
سوار کردن مسافر با داشتن مسافر قبلی توسط تاکسیهای تلفنی یا شرکتهای تاکسیرانی دربست

1014
سوار کردن سرنشین اضافه بر ظرفیت مجاز در وسایل نقلیه شخصی

1015
عدم توجه به اخطار و تذکر پلیس راهنما

1016
بازگذاشتن درب صندوق عقب وسیله نقلیه درحال حرکت یا نصب پرده یا کرکره و یا هرچیز دیگری که مانع دید عقب وسیله نقلیه شود

1017
راندن دوچرخه پائی در حال رها کردن فرمان

1018
سوار کردن هر نفر مسافر با سرنشین اضافی در تاکسی های شهری و بین شهری

1019
استنکاف از قبول مسافر یا نرساندن مسافر به مقصد توسط رانندگان وسائط نقلیه همگانی

1020
آویزان شدن از وسیله در حال حرکت

1021
عبور وسائل نقلیه کندرو از محلهای غیر مجاز

1022
نشاندن مسافر در طرف راست یا چپ راننده اتوبوس

1023
سوار شدن به وسیله نقلیه و پیاده شدن از آن در حال حرکت ( در اتوبوسها کمک راننده و در سایر وسائل نقلیه مرتکب مسئول است)

1024
سوار کردن سرنشین یا مسافر در سمت چپ یا راست راننده در وسایل نقلیه موتوری که فرمان آنها به ترتیب در سمت چپ یا راست قرار دارد.

1025
حمل اشیاء بنحوی که قسمتی از آن از عرض وسیله نقلیه خارج شود.

1026
راندن موتورسیکلت و دوچرخه موتوردار در حال رها کردن فرمان

1027
حمل سرنشین با موتورسیکلت بیش از ظرفیت مجاز

1028
نداشتن شماره جلو

1029
خروج غیر مجاز تاکسی از محدوده تعیین شده

1030
پارک کردن تاکسی بدون حضور راننده در ایستگاههای تاکسی
1031
استفاده غلط از چراغ راهنمای وسیله نقلیه

1032
تعمیر وسائل نقلیه در معابر عمومی

1033
عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط راکب و سرنشین موتورسیکلت در حین رانندگی

1034
روشن نکردن چراغ از هنگام غروب تا طلوع آفتاب و در مواقع لزوم

1035
باز کردن درب وسیله نقلیه بدون رعایت احتیاط از طرف سرنشین یا راننده در حال حرکت و حین توقف

1036
بازگذاشتن درب وسیله نقلیه در سمت سواره رو

1037
عدم رعایت مقررات چراغهای راهنمائی چشمک زن در راهها

1038
حرکت با نور بالا در مواقعی که باید از نور پائین استفاده شود

1039
در آغوش داشتن اطفال در حین رانندگی

1040
همراه نداشتن پروانه تاکسیرانی

1041
راندن وسایل نقلیه غیرموتوری ویژه حمل بار در پیاده رو خیابانها

1042
حرکت دادن غیر مجاز یا رها نمودن دامها و احشام و پرندگان در راهها

1043
عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط سرنشینان ردیف جلو در حین رانندگی

1044
حرکت نکردن در داخل حد فاصل دو خط, در معابر خط کشی شده

1045
توقف وسایل نقلیه در جهت مخالف حرکت وسایل نقلیه دیگر

1046
عبور یا توقف در معابری که از طرف راهنمائی و رانندگی در ساعت معین ممنوع اعلام می شود.

1047
ریزش روغن, بنزین, نفت گاز( گازوئیل) و یا سایر مایعات آلوده و تخریب کننده دیگر در سطح راهها

1048
عدم پرداخت عوارض مقرر در آزادراهها

1049
عدم رعایت مقررات ویژه عبور ماشین آلات کشاورزی و راهسازی در راهها

1050
عدم استفاده از علائم بازتاب که نشان دهنده طول وسایل نقلیه باربری است

1051
توقف و سد معبر در سطوحی که بصورت شطرنجی رنگ آمیزی شده است

1052
حمل مسافر توسط ماشین آلات کشاورزی

1053
هر نوع توقف که منجر به سد معبر و یا اختلال در عبور و مرور گردد

1054
خودداری از کناربردن وسیله نقلیه قابل حرکت که بعلت تصادف منجر به خسارت یا نقص فنی و یا علل دیگر در وسط سواره رو متوقف شده است

1055
عدم رعایت فاصله کافی قبل و بعد از سبقت

1056
یدک کشی وسیله نقلیه برخلاف مقررات و بدون رعایت احتیاط

1057
استفاده غیر مجاز از وسایل اخباری ویژه وسایل نقلیه امدادی از قبیل چراغ گردان, آژیر و نظایر آن

1058
حرکت به موازات هم در راههائی که عرض آنها گنجایش بیش از دو اتومبیل را ندارد و حرکت طولانی اتومبیل به موازات اتومبیل دیگری که در سمت راست آن حرکت می کند.

1059
نداشتن دفترچه کار یا برگ فعالیت راننده وسیله نقیه ترابری جاده ای

1060
توقف در محل ممنوع ( پارک ممنوع  )
1061
راه ندادن به وسیله نقلیه پشت سر برای سبقت

1062
استفاده از نورافکن, چراغهای الوان و اضافی و داشتن نور سفید در عقب و نور قرمزدر جلو وسیله نقلیه

1063
نداشتن عاج در سطح اتکاء لاستیک چرخ و همچنین استفاده از لاستیکهای فرسوده و غیر قابل اطمینان برای سواریها و وانت ها

1064
عدم رعایت مقررات در گردش ها

1065
سوار کردن مسافر یا سرنشین داخل صندوق عقب و یا هر قسمت خارجی وسیله نقلیه

1066
نصب هر نوع علائم و پلاکهای متفرقه و همچنین الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تصاویر به بدنه خارجی وسایل نقلیه بدون داشتن مجوز از مبادی ذیربط

1067
پخش صدا از بلندگوی منصوب به وسایل نقلیه بدون اجازه مراجع ذیربط

1068
استفاده از لاستیک میخدار در مواقع غیر ضروری

1069
نداشتن شماره عقب و یا خوانا نبودن آن

1070
عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین و پلیس مدرسه

1071
حرکت کمتر از سرعت مقرر در معابری که حداقل سرعت برای آن تعیین شده در صورت نبودن مانع به نحوی که موجب کندی عبور و مرور شود.

1072
سبقت اتوبوس و کامیون در داخل شهر

1073
توقف با موتور روشن بدون حضور راننده

1074
توقف اتوبوس و مینی بوس در خارج از ایستگاههای تعیین شده

1075
پارک کردن وسایل نقلیه غیر مجاز در ایستگاه بارگیری و تخلیه بار

1076
تجاوز به سطح گذرگاه عابر پیاده در سواره رو

1077
استفاده از تلفن همراه و وسایل ارتباطی مشابه آن در حین رانندگی

1078
خوردن, آشامیدن و استعمال دخانیات و پرتاب و یا ریختن ضایعات, اشیاء , آب دهان و بینی در هنگام رانندگی

1079
عبور کامیون و اتوبوس در خطوط سرعت بزرگراهها و آزاد راهها

1080
سوار کردن مسافر روی بار در راهها

1081
پوشاندن تمام یا قسمتی از چراغهای جلو یا عقب بوسیله پارچه, ورق آلومینیومی, رنگ و یا هر شیئی دیگر که باعث کاهش و تغییر و یا شدت نور می شود.

1082
نداشتن برگ معاینه فنی وسیله نقلیه

1083
قصور در بکاربردن وسایل اخباری از قبیل مثلث شبرنگ یا چراغ چشمک زن حسب مورد در جلو و عقب وسیله نقلیه متوقف در روی راهها

1084
همراه نداشتن گواهینامه رانندگی یا کارت شناسائی خودرو و یا بیمه نامه شخص ثالث

1085
نداشتن کارت صحت و سلامت روحی و جسمی راننده وسایل نقلیه عمومی

1086
نداشتن برگ بازبینی فنی سلامت وسایل نقلیه عمومی در صورت وجود شرکت حمل و نقل مسافربری در مبدا

1087
عدم استفاده و یا استفاده غلط از علائم با دست یا چراغ راهنما در گردش به چپ یا به راست یا هنگام توقف در شهر

1088
توقف در محل ایستادن ممنوع ( مطلقا ممنوع )

1089
توقف دوبله در معابر

1090
ورود وسائل نقلیه غیر مجاز به محدوده طرح ترافیک
1091
توقف سایر وسایل نقلیه در ایستگاه وسایل نقلیه عمومی ( اتوبوس, تاکسی و ... )

1092
رعایت نکردن تقدم عبور عابر از طرف راننده در گذرگاه عابر پیاده

1093
استفاده نکردن از عینک طبی در حین رانندگی برای کسانیکه در گواهینامه آنان ضرورت رانندگی با عینک درج شده است.

1094
گردش بچپ یا به راست در محل ممنوع

1095
توقف وسایل نقلیه در سطح آسفالت جاده ها و محلهائی که شانه خاکی وجود دارد

1096
توقف وسایل نقلیه باربری سنگین ( 5 تن به بالا) و اتوبوسهای خارج شهری در خیابان ها و در ساعات غیر مجاز

1097
تغییر استاندارد پلاک وسیله نقلیه که از طرف اداره راهنمائی و رانندگی داده شده است.

1098
شستشوی وسیله نقلیه در راهها ( خیابان و جاده )

1099
عبور کامیونهای سنگین و اتوبوس های خارج شهری در ساعات و مسیرهای غیر مجاز در شهر

1100
توقف از ابتدا تا انتهای پیچ ها ( قوسهای) حریم تقاطعها و روی پل و داخل تونل

1101
تصادف ناشی از عدم رعایت فاصله مناسب با وسیله نقلیه جلو یا عدم توجه به جلو

1102
عدم رعایت مقررات مربوط به تابلوی ایست یا چراغ قرمز چشمک زن

1103
حمل کود, زباله و نخاله و مصالح ساختمانی و امثال آن بدون حفاظ و پوشش لازم.

1104
بوق زدن غیر ضروری و مکرر

1105
توقف در داخل و یا حریم تقاطعهای راه آهن در فاصله کمتر از 15 متر

1106
توقف وسایل نقلیه روی خط کشی عابر پیاده و یا فاصله 10 متری آن در سواره رو

1107
عدم رعایت مسیر های تعیین شده حرکت در معابر منتهی به تقاطعها

1108
صدای ناهنجار لوله اگزوز

1109
عبور وسایل نقلیه غیر مجاز از خطوط و مسیرهای ویژه اتوبوسرانی, عابر پیاده, دوچرخه و نظایر آن

1110
نداشتن چراغ های سالم جلو, عقب و یا چراغ راهنمای وسیله نقلیه

1111
نداشتن وسایل ایمنی سالم و مناسب با فصل از قبیل زنجیر چرخ و یا لاستیک یخ شکن و دو عدد برف پاکن و بخاری

1112
حرکت با استفاده از شماره موقت پس از ده روز از زمان تحویل پلاک

1113
حرکت با پلاک غیر مجاز و فاقد اعتبار

1114
حمل مسافر با وسیله نقلیه شخصی و یا غیر مجاز در شهرها

1115
حمل جنازه با وسایل نقلیه عمومی

1116
حرکت در سرازیری با دنده خلاص

1117
نداشتن کارت بیمه سرنشین وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر در جاده ها

1118
حمل بار تجارتی توسط وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر

1119
حرکت با دنده عقب غیر ضروری ( خلاف جهت حرکت )

1120
تغییر خط و حرکت در معابر خط کشی شده بدون رعایت مقررات مربوط
1121
تجاوز به چپ از خط وسط معابر

1122
مغایرت کارت شناسایی با مشخصات فنی وسیله نقلیه

1123
نداشتن برچسب عوارض سالیانه شهرداری

1124
عدم توجه به فرمان ایست و حرکت پلیس راهنما

1125
نداشتن زوج پلاک و یا دستکاری و نداشتن پلاک سوم

1126
توقف خودرو در حاشیه راهها که اقدام به فروش کالا می نمایند

1127
حرکت بطور مارپیچ در راهها

1128
عدم رعایت حق تقدم عبور

1129
نداشتن عاج در سطح اتکا لاستیک چرخ و همچنین استفاده از لاستیکهای فرسوده و غیر قابل اطمینان برای وسایل نقلیه سنگین

1130
عبور از چراغ قرمز

1131
تجاوز از سرعت مجاز

1132
سبقت غیر مجاز

1133
عبور از محل ممنوع

1134
توقف دوبله در محل ( ایستادن ممنوع ) در شهرها

1135
حمل مواد محترقه با وسایل نقلیه غیر مجاز

1136
رانندگی با وسیله نقلیه ای که بعلت نقص فنی دود می کند

1137
حمل باری که موجب ناراحتی مسافران گردد ( در جاده ها)
1138
حمل اشیاء کثیف و آلوده و حیوانات با وسیله نقلیه مسافربری

1139
تخلیه نخاله, زباله, مصالح ساختمانی, فاضلاب و امثال آن در راهها و حریم آنها

1140
استفاده از انوع بوق شیپوری و یا بوقهای دارای صدای ناهنجار در مناطق مسکونی و دیگر مناطق غیر مجاز

1141
نداشتن بیمه شخص ثالث

1142
عدم اعلام نشانی محل سکونت جدید مالک وسیله نقلیه ظرف ??روز از تاریخ تغییر محل سکونت به اداره راهنمائی و رانندگی به وسیله ای که از طرف اداره تعیین می شود.

1143
حمل تیرآهن و امثال آن بدون رعایت شرایط ایمنی و مقررات مربوط

1144

رانندگی با وسیله نقلیه فاقد پلاک

1145
نقص سیستم روشنائی وسایل نقلیه به هنگام شب

1146
توقف وسیله نقلیه در پیاده رو

1147
عدم استفاده از بارنامه و یا صورت وضعیت با وجود پایانه ها یا شرکت حمل و نقل بار یا مسافر در مبدا حرکت توسط وسایل نقلیه عمومی در جاده ها

1148
مغایرت مشخصات مسافر یا محموله با صورت وضعیت یا بارنامه صادر شده

1149
استفاده مکرر از یک بارنامه یا صورت وضعیت

1150
عدم رعایت مسیرهای تعیین شده توسط رانندگان ترانزیت
1151
استفاده از وسایل آتش زا از قبیل اجاق گاز پیک نیک, بخاری و امثال آن در داخل وسایل نقلیه

1152
حمل مواد سوختی خارج از باک, توسط وسایل نقلیه به استثناء وسایل نقلیه مجاز و نصب باک غیر مجاز

1153
عدول از مقررات حمل بارهای عمومی در راهها

1154
عدم بارگیری و مهار ایمن محمولات در راهها

1155
رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز که برای هر راننده تعیین می شود

1156
رانندگی در حالت و شرایط مستی که با استفاده از دستگاههای آزمایش الکل مشخص می گردد

1157
سبقت از سمت راست وسیله نقلیه دیگر در راههائیی که در هر طرف رفت و برگشت فقط یک خط عبوری وجود دارد و یا با استفاده از شانه راه

1158
باز کردن قفل مخصوص وسایله نقلیه که توسط مامورین راهنمایی و رانندگی نصب شده است

1159
عبور وسایل نقلیه از پیاده رو

1160
دور زدن در محل ممنوع

1161
سوار یا پیاده کردن مسافر در خارج از پایانه های مسافربری یا محل های مجاز

1162
عدم تطبیق نام موسسه مندرج در بدنه وسایل نقلیه همگانی با مشخصات مذکور در صورت وضعیت مسافری

1163
استفاده از لاستیک های خارج از استاندارد برای وسایل نقلیه عمومی

1164
حمل مسافر با وسایل نقلیه غیر مسافربری

1165
عدم داشتن بغل نویسی خودروهای با پلاک دولتی

1166
هرگونه دخالت و دستکاری در دستگاه سرعت نگار ( تا خوگراف ) در وسایل نقلیه عمومی

1167
جابجائی مسافر با وسیله نقلیه عمومی مسافربری بدون داشتن دستگاه تاخوگراف و یا استفاده از صفحات غیر استاندارد در دستگاه تاخوگراف

1168
جابجائی مسافر با وسیله نقلیه دارای پلاک خصوصی در جاده ها

1169
عدم رعایت مقررات حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک

1170
هرگونه حرکات نمایشی مانند دور زدن درجا و حرکت بر روی یک چرخ و یا حرکات آکروباتی در سطح راهها

 

به نظر شما  مد کد مصرفی برگه های جریمه در شهرستان مهدیشهر کدام است؟(لطفا در قسمت نظرات  ثبت نمایید)جاوا اسكریپت