تبلیغات
اموزش خصوصی رانندگی در مهدیشهر - نیایش نوبهاری
یکشنبه 15 اسفند 1389

نیایش نوبهاری

   نوشته شده توسط: سرکار خانم حبیبی    نوع مطلب :روانشناسی موفقیت ،

"نیایش نو بهاری"

خدای من ,

بر سجاده ای نشسته ام که در هر گوشه آن از بهاران رفته یادگارهایی به جای مانده واینک درانتظار یادگاری دیگر ازنوبهاری دیگرند.خدای من هربهار راسبزترازدیگری برمن می گشودی ومن تا انتهای سپیدی آخرین فصلش ,شادمانه می رفتم وآن را به نو رسیده ای دیگر می سپردم.

ای عزیزترین ,در گوشه ای از سجاده من ,نشانی از بهاری نه چندان دور می بینم ,"سفر",تو مرا به سفری یگانه فرا خواندی ,سفری به درون ,به خویشتنم ودر بهاری دیگر در"سحری"عاشقانه بیدارم کردی تا اندیشه های شبانه ام را به آن بسپارم ورهایشان سازم.در بهاری نزدیک تر,ای نازنین ,در"سایه خیالی "ازنور ومعرفت رهایم ساختی تا بدانم بی شناخت تو,بهاران,فصل تنهایی هاست خدای من ,وباز در بهاری پیش تر ,"سودایی عارفانه "در سرم انداختی که درد,کوه ,است وغربت وتنهایی ,کویری بی انتهاست . اگرتو نباشی وبا تو وفقط باتو ,آن ها همه هیچ اند وهیچ اند وهیچ .

در گوشهای دیگر از سجاده ام ,ای مهربانترین "سلامی سپید"به یادگار مانده است دربهار پیشین ,مرا به سلامی میهمان کردی ,گرم و دلنشین تا با هرآن چه بوی زندگی ,عشق,معرفت می دهد,آشتی کنم.

اینک ,ای خدای من,ای همیشه خدای من ,بر سجاده معطرم نشسته ام و به تمامی نشانه های دیدارهای بهاری ام با تو می نگرم :با "سفری"آغاز کردم که آغازش تو بودی ,به "سحری"عاشقانه رسیدم که بامدادش تو بودی ,در "سایه خیال"تو به "سودای عارفانه"ای رسیدم که تنها بهانه اش تو بودی,به "سلامی" دوباره جانم دادی که صحتش تو بودی و اینک در انتظار بهاری نو هستم و یادگاری دیگر از تو ,تا مرا به تقدیری برساند که قادرش تو باشی ,به حالی بگردانی که محولش تو باشی.

                                              

                                                                              برگرفته از مجله موفقیت

 


جاوا اسكریپت