تبلیغات
اموزش خصوصی رانندگی در مهدیشهر - پس از دریافت گواهینامه
شنبه 7 فروردین 1389

پس از دریافت گواهینامه

   نوشته شده توسط: سرکار خانم حبیبی    نوع مطلب :طرح تکریم ،

پس از دریافت گواهینامه چگونه رانندگی باوسیله نقلیه شخصی را آغاز کنیم:

 

*بیشترین آمار تصادفات رانندگان کم تجربه مربوط به سه ماه اول رانندگی شخصی آنان می باشد.

*دیگر تئوری غلط "تا تصادف نکنی راننده نمی شوی "کاربرد ندارد.چرا که در شهر بزرگی مثل تهران هر راننده ای بخواهد یک بار تصادف کند تا راننده شود تصور کنید چه کشتاری به راه می افتد.

به جای آن می گوییم"به مهارت برس تا راننده شوی واصول صحیح راندن را بیاموزی"

 

*به نظر می رسد یک ماه اول آغاز رانندگی با وسیله نقلیه شخصی از حساسیت بیشتری برخوردار می باشد . بنابر این آن را به دو بخش 15روزه تقسیم می کنیم :15روز اول جهت رسیدن به مهارت قابل قبول و اعتماد به نفس و15روز دوم جهت رانندگی در معابری که از بار ترافیک بسیار کمی برخوردار باشد.

*توصیه می شود:

1)در صورت احساس نیاز حتما به آموزشگاه های رانندگی مراجعه کرده وچند جلسه ای را جهت رسیدن به مهارت کافی تمرین نمائید.

اگر بخواهیم از لحاظ اقتصادی به این مسئله توجه کنیم در می یابیم هزینه چند جلسه تمرین بیشتر ,بسیار کمتر از تصادف به دلیل عدم رسیدن به مهارت که با تلخی به ما تحمیل می گردد خواهد بود .همچنین جان عزیزان ما در داخل اتومبیل وعابرینی که در حال عبور هستند به نسبت هزینه تمرین قابل قیاس نمی باشد.

 2)به همکاری فرد دیگری که دارای گواهینامه بوده وبه لحاظ مهارت در حد خوبی است نیاز است.

3)شروع رانندگی شخصی بایستی از محیط های خلوت و بی خطر بوده و مدت زمان رانندگی روز اول کم باشد.

4)15روز اول فقط جهت رسیدن به اعتماد به نفس مطلوب بوده واز رانندگی در معابر شلوغ وپر رفت وآمد پرهیز کنید .

5)روزانه مدت زمان کمی به وقت رانندگی شخصی روز اول اضافه کنیدتا حدی که در روز پانزدهم شما به اتومبیل شخصی خود در محیط خلوت کاملا تسلط پیدا کرده وراحت وبی نقص رانندگی کنید.

6) در شروع 15روز دوم شما به اعتماد به نفس خوبی رسیده اید وکم کم به سراغ رانندگی در خیابان هایی که از بار ترافیکی کمتری برخوردا ر هستند بروید مدت زمان رانندگی در روزاول بسیار کم باشد.

روزانه به این مدت اضافه کنید.

7)حداقل تا 3ماه از رانندگی شخصی در معابر باترافیک بسیار پر حجم وسنگین پرهیز کنید.

پس از آن نیز تا 3بار به صورت انفرادی به سراغ رانندگی در چنین معابر پرترافیک نروید واز همراهی فردی دارای گواهینامه که ارز تجربه خوبی برخوردار است کمک بگیرید تا مراقب رانندگی شما باشد وبتواند نکات قابل توجه را به شما گوشزد نماید .    

***به قوانین ومقررات راهنمایی ورانندگی توجه وعمل نمایید واستفاده از راهنما رادر هنگام رانندگی فراموش نکنید.***        

                                

                                              " موفقیت شما آرزوی ماست"

                                                                      برگرفته از کتاب آموزش عملی رانندگی

                                                                  

جاوا اسكریپت