تبلیغات
اموزش خصوصی رانندگی در مهدیشهر - آیا می دانید؟؟؟؟؟؟؟
شنبه 7 اسفند 1389

آیا می دانید؟؟؟؟؟؟؟

   نوشته شده توسط: سرکار خانم حبیبی    نوع مطلب :روانشناسی موفقیت ،

آیا می دانید؟؟؟؟؟؟؟

 

*آیا می دانید که راه رفتن کنارپدر در یک شب تابستانی در کودکی ,شگفت انگیزترین چیز در بزرگسالی است.

 

*زندگی مثل یک دستمال لوله ای است ,هر چه به انتهایش نزدیک تر می شویم سریع تر حرکت می کند.

 

*پول شخصیت نمی آورد.

 

*تنها اتفاقات کوچک روزانه است که زندگی را تماشایی میکند.

 

*خداوند همه چیز را در یک روز نیافرید .پس چه چیز باعث شد که من بیندیشم می توانم همه چیز را در یک روز بدست بیاورم.

 

*چشم پوشی از حقایق ,آنها را تغییر نمی دهد.

 

*این عشق است که زخم ها را شفا می دهد نه زمان.

 

*وقتی با کسی روبرو می شویم انتظار لبخندی جدی از سوی ما را دارد.

 

*هیچ کس در نظر ما کامل نیست تا زمانی که عاشق بشویم.

 

*زندگی دشوار است ,اما ما از آن سخت تریم .

 

*فرصت ها هیچ گاه از بین نمی روند بلکه شخص دیگری فرصت از دست داده ما را تصاحب خواهد کرد.

 

*آرزویم این است که قبل از مرگ مادرم یک باربه او  بیشتر بگویم دوستش دارم .

 

*لبخند ارزانترین راهی است که میشود با آن نگاه را وسعت داد.

 

*همه می خواهند روی قله کوه زندگی کنند اما تمام شادی ها

وپیشرفت ها وقتی رخ میدهد که در حال بالا رفتن از کوه هستید.

 

*بهترین موقیت برای نصیحت دو زمان است:وقتی که از شما

خواسته می شود وزمانی که درس زندگی دادن فرا می رسد.

                                                                                

                                                                                                                               منبع :اینترنت


جاوا اسكریپت