تبلیغات
اموزش خصوصی رانندگی در مهدیشهر - آخرین تذکرات موثر مربی به منظور آماده شدن برای آزمایش
شنبه 7 فروردین 1389

آخرین تذکرات موثر مربی به منظور آماده شدن برای آزمایش

   نوشته شده توسط: سرکار خانم حبیبی    نوع مطلب :طرح تکریم ،

آخرین تذکرات موثر مربی به منظور آماده شدن برای آزمایش

 

 

1)پس از خاتمه آموزش مهارت رانندگی فاصله زمانی تا آزمایش عملی رانندگی موجب افت آمادگی مهارتی هنرجو می گردد,لذا پس از قبولی در آزمون آئین نامه حداقل دو جلسه تمرین جهت رسیدن به آمادگی قبلی توصیه می گردد.

 

2)تاریخ آزمون عملی رانندگی خود را به همه اعلام نکنید زیرا باعث ایجاد دلهره ونگرانی خواهد شد.

 

3)روز امتحان قبل از اینکه نوبت شما فرارسد به شیوه برگزاری آزمون توسط افسر آزمون گیرنده دقت کنید .

 

 

4)دلایل رد شدن هنرجویانی که قبل از شما امتحان می دهند را کاملا در ذهن خود بسپاریدواز آن درس بگیرید .

 

5)هنگام حرکت به سمت اتومبیل آزمایش از پشت سر اتومبیل اقدام به سوار شدن نمائید.

 

6)حتما به تنظیم دقیق صندلی خود اقدام کنید.

 

7)هنگام آزمون عملی رانندگی نبض قبولی در آزمون "کلاج"بوده وتقریبا 50درصد انجام صحیح موارد آزمون عملی بستگی به دقت شما بر روی کلاج دارد.

 

8)تفاوت اتومبیل ها به لحاظ گاز وکلاج وترمز وفرمان را فراموش نکنیدوبا انجام قلق گیری استفاده از آن را برای خود آسان کنید .

غالبا کسانی که قلق گیری را فراموش می کنند ویا با طریقه انجام آن آشنا نیستند می گویند اتومبیل آزمون خراب است .اهل فن با شنیدن این مطلب پی  به ماهر نبودن هنر جو نسبت به عمل قلق گیری گاز ,کلاج,ترمز وفرمان می برند .یادمان باشد قرار نیست همیشه با اتومبیل آموزش رانندگی کنیم ,پس باید قلق گیری را ماهرانه انجام دهیم .

 

9)هنگام امتحان فکر خود را متمرکز انجام موارد مهارتی امتحان ودقت در اجرای قوانین راهنمایی ورانندگی کنید.در تفکر خود اینگونه تصور کنید که گویی مربی شما در حال امتحان گرفتن از شماست در این صورت وجود افسر برای شما طبیعی جلوه کرده ودقت شما را افزایش می دهد.

 

10)چنانچه پای چپ شما شروع به لرزش کرد ,کافی است پاشنه پای خود را به کف اتومبیل بچسبانید .

 

11)اگر هنگام انجام دنده عقب ,پارک دوبل ونیز اجرای دور دو فرمان افرادی که در ردیف دوم صندلی اتومبیل هستند ,مانع از دید کافی شما شده اند ,با آرامش توقف کرده وحتما از آنها بخواهید ,به گونه ای بنشینند که دید شما مختل نشود .

 

12)چنانچه افسر محترم آزمون گیرنده در حین امتحان در حال علامت زدن برگه امتحان شماست ,تصور نکنید که وی در حال یادداشت اشتباهات شماست,چرا که ممکن است افسر در حال علامت زدن موارد صحیح باشد وهمین تصور اشتباه شما ,باعث کاهش آمادگی ومهارت شما شده واز کیفیت آن بکاهد.

 

13)دقت در اجرای آزمون را تا آخرین لحظه در نظر داشته باشید .به طور مثال در پایان آزمایش بالا کشییدن ترمز دستی را فراموش نکرده وهنگام پیاده شدن از اتومبیل آزمایش ,به طریقه صحیح عمل نمایید.

 

14)به نظر افسر محترم آزمون گیرنده احترام بگذارید ,چرا که افسران در برابر کل افراد جامعه مسوول می باشند و خطاهای مهارتی رانندگی خود را ,که از طرف افسر مورد تذکر قرار گرفته ,همواره به خاطر داشته باشید ودر جهت اصلاح آن به منظور ارتقاع سطح مهارت بکوشید.

                                              

                                                     با آرزوی توفیق برای شما 

                                                                             

                                                                    برگرفته از کتاب آموزش عملی رانندگی

 

 


جاوا اسكریپت