تبلیغات
اموزش خصوصی رانندگی در مهدیشهر - چرا بستن كمربند ایمنی خودرو لازم است؟
دوشنبه 27 دی 1389

چرا بستن كمربند ایمنی خودرو لازم است؟

   نوشته شده توسط: عبدیان    

بنام خدا

چرا بستن كمربند ایمنی خودرو لازم است؟

 

 تین نیوز: وقتی اتومبیلی با سرعت هشتاد کیلومتر در ساعت به مانعی برخورد می‌کند:

 

 

در 2 صدم ثانیه: سپر در هم می‌شکند. اتومبیل فشاری برابر سی برابر وزن خود را تحمل می‌کند.
در 4 صدم ثانیه: راننده و سرنشینان هر کدام با فشاری برابر 2 تن به جلو پرتاب می‌شوند.
در 5 صدم ثانیه: بدن راننده با همان نیروی 2 تنی با فرمان اتومبیل برخورد می‌کند.

در 7 صدم ثانیه: سرنشین جلوئی به داشبورد می خورد

در 9 صدم ثانیه: سر سرنشینان به شیشه اتومبیل برخورد می‌کند

در یک دهم ثانیه: سرنشینان عقب نیز به سرنشینان جلو می‌پیوندند!

یادتان باشد که هنوز 90 درصد ثانیه اول باقی مانده....

کمربند ایمنی را ببندید چه در جلو نشسته‌اید و چه در عقب ماشین، چه در مسافت‌های کوتاه درون شهری، و چه در مسافرت‌های بلند جاده‌ای.

 

 

Why fastening belt when driving is too important

When a car by a velocity of 80 km/h is clashing with an obstacle :
In 0.02nd of second the bumper is broken and the car will bear a pressure of 30 times of its weight .
In 0.04th  of second driver and his neighbor will be hurled with a pressure of 2m/t to the frontier .
In 0.05th of second driver body will clash with the roller of car by the same 2m/t pressure.
In 0,07th of second the driver neighbor will clash with dashboard  .
In 0.09th of second the head of driver neighbor will clash with the frontier glass .
In 0.1th of second the backward passengers will join the frontiers .
Please remember that still 0.9th of second is remained .
Therefore fasten the safety belt whether you seat in frontier or back of the car , whether driving in a short distance in the city  or a long  distance on the roads .
 


جاوا اسكریپت