تبلیغات
اموزش خصوصی رانندگی در مهدیشهر - انواع گواهینامه وشرایط آن
دوشنبه 13 دی 1389

انواع گواهینامه وشرایط آن

   نوشته شده توسط: سرکار خانم حبیبی    

بنام خدا

انواع گواهینامه

 

گواهینامه الف-1     :     موتور سیكلت گازی یا موتور گازی

                                                                                                                                                             

شرایط :    1- حداقل سن 15 سال تمام        2- ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشكی

                      3- قبول شدن در آزمون های آئین نامه و مهارت عملی رانندگی با موتور گازی.

 


 

گواهینامه الف-2     :    موتور سیكلت های با حجم موتور تا 200 سی سی

 

شرایط :         1- حداقل سن 17 سال تمام       2- ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشكی

                        3- قبول شدن در آزمون های آئین نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوطه.

 


 

 

 گواهینامه ب-1      :    سواری تا 9 نفر و وانت تا 5/3 تن ظرفیت

 

شرایط :       1- حداقل سن 18 سال تمام         2- ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشكی

                      3- قبول شدن در آزمون های آئین نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوطه بصورت یكساله صادره شده و 

                      پس از یكسال در صورت عدم وجود تخلف و رعایت محدودیت ها تبدیل به 5 ساله خواهد شد.

 


 

 گواهینامه ب-2     :    خودروهای تا ظرفیت 15 نفر مسافر و خدمات عمومی


شرایط :        1- حداقل سن 21 سال تمام          2- سپری شدن حداقل دو سال تمام از تاریخ دریافت گواهینامه ب1  

                      3- ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشكی.

                      4- قبول شدن در آزمون های آئین نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوطه.

 


 

 گواهینامه پ-1    :      باركش ها از 5/3 تا 10 تن ظرفیت

 

شرایط :         1- حداقل سن 23 سال تمام       2- سپری شدن حداقل دو سال تمام از تاریخ دریافت گواهینامه ب1  

                       3- ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشكی.

                        4- قبول شدن در آزمون های آئین نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوطه.

 


 

گواهینامه پ-2    :     وسائل نقلیه مسافربر با ظرفیت حداكثر 26 نفر

 

شرایط :         1- حداقل سن 23 سال تمام       2- سپری شدن حداقل دو سال تمام از تاریخ دریافت گواهینامه ب2  

                       3- ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشكی.

                       4- قبول شدن در آزمون های آئین نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوطه.

 


 

 گواهینامه ت-1     :       وسائل نقلیه باربری با ظرفیت 10 تا 40 تن

 

شرایط :         1- حداقل سن 25 سال تمام       2- سپری شدن حداقل دو سال تمام از تاریخ دریافت گواهینامه پ1  

                       3- ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشكی.

                       4- قبول شدن در آزمون های آئین نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوطه.

 


 

گواهینامه ت-2     :     وسائل نقلیه مسافربری با ظرفیت بیش از 27 نفر 

 

شرایط :         1- حداقل سن 25 سال تمام       2- سپری شدن حداقل دو سال تمام از تاریخ دریافت گواهینامه پ2  

                       3- ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشكی.

                       4- قبول شدن در آزمون های آئین نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوطه.

 


   شرایط شركت در آزمایش ها و صدور گواهینامه رانندگی ویژه وسائل نقلیه سبك عمرانی و كشاورزی

 

شرایط :               1- حداقل سن 18 سال تمام           2- ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشكی.

                             3- قبول شدن در آزمون های آئین نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوطه.

 


 

 شرایط شركت در آزمایش ها و صدور گواهینامه رانندگی ویژه وسائل نقلیه سنگین عمرانی و كشاورزی و وسائل نقلیه فوق سنگین

 

شرایط :                 1- حداقل سن 23 سال تمام           2- ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشكی.

                               3- قبول شدن در آزمون های آئین نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوطه.

 

توضیح: به دلیل مهیا نشدن امكانات لازم ، صدور گواهینامه های گروه الف – پ – ت  و وسائل نقلیه سبك و سنگین عمرانی و كشاورزی اجرائی نگردیده و گواهینامه های پایه یك و موتور سیكلت با سبك سابق صادر می شود.


جاوا اسكریپت