تبلیغات
اموزش خصوصی رانندگی در مهدیشهر - ترمز گیری
یکشنبه 26 تیر 1390

ترمز گیری

   نوشته شده توسط: عبدیان    

بنام خدا

 

تعویض بموقع دنده با توجه به سرعت اولیه و وزن خودرو گاهی قبل از شیب و در كفی و گاهی در سربالائی از دنده سبك به سنگین باعث میشود خودرو با قدرت و توان بیشتری بالا برود و موتور و صفحه كلاچ وجعبه دنده آن در معرض آسیب كمتری قرار بگیرد . بطور معمول ، بهترین حالت در سربالائی وضعیتی است كه به آن راه رفتن با سر گاز میگویند در این حالت موتور خودرو نه آنقدر پر سرو صدا و با دور بالا كار میكند و نه كم صدا و خفه و در وضعیت اصطلاحاً دنده مرده .
سر گاز راندن در سربالائی به اینصورت است كه با توجه به وزن خودرو و نوع شیب مثلاً میتوان با دنده چهار اما تقریباً كم گاز خودرو را از شیب بالا برد اما میبینیم وقتی در دنده چهار به پدال گاز فشار میآوریم خودرو عكس العمل برای افزایش سرعت یا ندارد و یا عكس العمل افزایش سرعت آن بسیار كند است ، در این حالت با آمدن به دنده سنگین قبل از آن كه دنده سه میباشد ، قدرت موتور افزایش پیدا میكند و میتوان با حداكثر دور موتور خودرو را بالا برد، اما برای اجتناب از مصرف سوخت زیاد و اصطهلاك كمتر، بر اثر كار كرد پر دور موتور ،مقدار فشار بر پدال گاز را كمی كاهش میدهیم و در حدی گاز میدهیم كه همواره بالاتر از حالتی شبیه به دنده مرده ، شیب را طی كنیم . در این حالت موتور خودرو كمتر داغ شده و میتوان حتی از كولر در سربالائی بدون ترس از گرم شدن موتور استفاده كرد.
در سرازیری نیز از دنده سنگین بدون گاز دادن برای كاهش سرعت استفاده میشود و به این صورت موتور گرم شده خودرو بعلت اینكه سوخت خیلی كمی وارد آن میشود ولی بادور زیاد پمپ آب آن دوران میكند بسرعت خنك شده و لنتها نیز بر اثر زیاد ترمز كردن داغ نمیشوند . اگر در سرازیری های بسیار طولانی از ترمز زیاد استفاده شود ترمز كارائی خود را از دست میدهد و اصطلاحاً چوب و یا شیشه میكند و یا به عبارتی ممكن است سیلندر آن قفل و گیرپاژ كند. در هر حال كاهش سرعت خودرو خصوصاً در تقاطعها با استفاده ازدنده معكوس در رانندگی غیر حرفه ائی بصورتی كه كلاچ خودرو نقش لنتها را بعهده نگیرند مانعی ندارد وگرنه هزینه تعویض لنت خیلی كمتر از هزینه تعویض كلاچ میباشد. بنابر این كاهش سرعت با ، بك گاز دادن و همزمانی دور موتور و چرخها برای كمتر سابیده شدن صفحه كلاچ لازم است و این عمل در حالی صورت میگیرد كه خود رو كمترین تكان كاهش سرعت را به بغل دستی شما وارد كند. برای مثال خود من از كاهش سرعت با دنده زیاد استفاده میكنم و با فرض اینكه پشت سر من چه در جاده كفی و چه درجاده با شیب منفی در حال رانندگی باشید ملاحظه میكنید كه چراغ ترمز عقب خودرو بندرت روشن میشود . اما طوری این عمل معكوس را انجام میدهم كه صفحه كلاچ را فدای لنتها نكنم . اكنون كیلومتر شمار خودرویم رقم حدود 112000 كیلومتر را نشان میدهد و بجز من ، همسر و سه فرزند دختر و پسرم با این خودرو رانندگی میكنند. اما تا كنون فقط دو بار تعویض لنت جلو را انجام داده ام . بیشترین مصرف ترمز را همسرم بعلت رانندگی خاص زنانه دارد اما بچه ها به تبعیت از رانندگی من یاد گرفته اند هنگام رانندگی كمتر ترمز كنند و بمقدار لازم شتاب بگیرند و یا با بر داشتن پا از روی پدال گاز، كار كاهش سرعت را انجام بدهند.اگر غلو نباشد، گاهی در جاده های كوهستانی برای نشان دادن چگونگی انجام صحیح رانندگی كم ترمز ، پشت سر یك راننده خودرو تند ران، كه مانند تیری كه از چله كمان در رفته و از ما سبقت گرفته افتاده و پا به پا و بدنبال او قرار میگیرم در این حال بچه ها تعداد روشن شدن چراغ ترمز خودرو جلو را میشمارند و هرگاه كه من نیز ترمز میگیرم به آنها اعلام میكنم . سپس خود را برای سبقت در لحظه مناسب آماده كرده و پس از سبقت به بچه ها و خودروئی كه اینك پشت سرم واقع شده ثابت مینمایم ، شتابگیری های نا آگاهانه و محاسبات اشتباه باعث میشود ازترمز به حد زیاد استفاده كنند. دوستان، در واقع راننده ائی كه در رانندگی غیر حرفه ائی و عادی كمتر از پدال ترمز استفاده میكند تیزبین تر و پر دقت تر و مانور پذیرتر و كم حادثه تر از راننده پر ترمز است چنین راننده ائی دائماً مسیر جلوی خود را تجزیه و تحلیل كرده و بصورتی رانندگی میكند كه از قبل پیش بینی نموده است كه مثلاً در این محل ، فشار بر روی پدال گاز را اگر كم نكند لازم است لحظاتی بعد ترمز بگیرد . ضمناً مسافرین بغل دست او از آسایش بیشتری برخوردار هستند و خودرو با چنین راننده ائی در جاده های پیچ و خم دار در حال رقص كلاسیك با آهنگ دانوب آبی است نه در حال رقص بریك خیابانی. با تعویض دنده مكرر اما صحیح ( بدون لگد و ملایم )آسیبی به خودرو نمیرسد و در عوض قدرت عكس العمل راننده آن بالاتر میرود .

منبع:شهرام اسماعیلی کارشناس فنی خودرو


جاوا اسكریپت