تبلیغات
اموزش خصوصی رانندگی در مهدیشهر - سیستم انتقال قدرت و عیب یابی ان
شنبه 21 آذر 1388

سیستم انتقال قدرت و عیب یابی ان

   نوشته شده توسط: عبدیان    نوع مطلب :اصول فنی ،

آشنایی بادستگاه انتقال نیرو ( انتقال حرکت به چرخها)

در خودرو دستگاههائی لازم است تا نیروی تولید شده موتور رابه چرخها منتقل نموده وخودرو رابه حرکت درآورد ویادرموقع توقفهای کوتاه نیروی موتور راازچرخها قطع نماید .برای انتقال نیروی موتوربه چرخها ، بین موتور وچرخها دستگاه  مختلفی به نام دستگاههای انتقال نیرو واقع شده است.
دستگاههای انتقال نیرو شامل دستگاههاوقطعاتی هستندکه بین موتوروچرخهاقرارگرفته ونیروی حاصله موتورراپس ازتغییر وتبدیل به چرخها منتقل وسبب حرکت خودرومی گردند. محور حرکت بستگی به سیستم خودروممکن است درچرخهای عقب ویاچرخهای جلو قرار گرفته باشد.
دستگاه انتقال به ترتیب بعدازموتورعبارتنداز:
1-دستگاه کلاچ
2- دستگاه جعبه دنده
3- میلهای گاردان وقفلهای گاردان
4-محورها (گرداننده های نهائی دیفرانسیل، میل پلوسها)
الف)تعریف کلاچ
کلاچ برای قطع و وصل نیروی موتور به گیربکس به کار می رود.حرکت اتومبیل از حال سکون باید به نرمی صورت گیرد پس ارتباط بین موتور و گیربکس باید به تدریج برقرار شود .تعویض دنده در حرکت و یا خلاص کردن دنده به منظور توقف خودرو نیز از وظایف کلاچ است .
به طور کلی کلاچ وظیفه دارد
1- انتقال قدرت مطمئن بدون لرزش وبوکسباد خود دستگاه کلاچ
2- سبک بودن تا در مقابل  دور موتور دور کافی داشته  باشد.
و قطعات آن عبارت است از
1- صفحه کلاچ
2- دیسک کلاچ
3- پدال
4- دوشاخه کلاچ
5- بلبرینگ کلاچ
نحوه عمل دستگاه کلاچ:
توسط فشار پای راننده به پدال کلاچ نیروی وارده از طریق اهرم بندی یا فشار هیدرولیکی به دو شاخه کلاچ و سپس به آسیابک یا خورشیدی دیسک منتقل شده و در نتیجه صفحه فشار دهنده به عقب کشیده شده و صفحه کلاچ از فلایویل جدا و در نتیجه انتقال نیروی موتور از گیربکس قطع میشود و با رها کردن مجدد پدال کلاچ فنرهای صفحه فشار دهنده دیسک ، صفحه کلاچ را مجدداً به فلایویل محکم چسبانده و در نتیجه نیروی موتور انتقال پیدا می کند.
نگهداری  سیستم کلاچ :
مفصل بندیهاوگریس خورآن بایدبه موقع گریس کاری شود ومیزان خلاصی کلاچ اندازه باشد.
بازدیدازعمل کلاچ ازنظر بکسبادکردن ، صداکردن ، ارتعاش یا لرزش ولق بودن اهرم بندیها وترک خوردگی یا شکستگی باید امتحان شودودرصورت وجودمعایب به موقع به تعمیرگاه مراجعه شود.
پس از هر 8000 کیلومتر ویا هر سه ماه ، هر کدام که زودتر اتفاق بیفتد، سطح مایع داخل مخزن ذخیره ای که در بالای پمپ کلاچ واقع شده است را نگاه کنید. سطح مایع مخزن بالای پمپ ترمز را نیز ببینید. اگر سطح مایع کمی پایین است آن را پر کنید ولی اگر سطح مایع به مقدار خیلی زیادی افت کرده است، احتمالاً سیستم دارای نشتی است. اگر نشتی وجود داشت، کارهای لازم را انجام دهید. درپوش مخزن ذخیره را تمیز و سوراخ هواکش واقع روی درپوش را کاملاً بازکنید
عیوب کلاچ، نحوه تشخیص ورفع آنها :
معمولاً عیب عمده ای که در سیستم کلاچ به وجود می آید یکی فرسایش سریعتر از حد طبیعی زغال کلاچ و تمام شدن آن و دیگری فرسایش لنت (صفحه کلاچ) است.
عیب اول در اثر نیم کلاچ گرفتن زیاد و استفاده بی مورد از پدال و قرار دادن پا روی آن ناشی می شود.
عیب دوم در اثر فرسایش بیش از حد طبیعی صفحه کلاچ شروع می شود و با بکسباد کردن کلاچ آشکار می گردد. یعنی در این حالت موتور با سرعت طبیعی می چرخد اما خودرو به طور مناسب شتاب نمی گیرد و در سربالایی ها حرکت آن آهسته می شود.  
2- اشکال در آزاد شدن صفحه کلاچ هنگامی که پدال کاملا فشرده است .این اشکال ممکن است به واسطه یک یا چند عامل مختلف باشد. از نشانه ها یا علائم این اشکال جا نرفتن یا مشکل جا رفتن دنده ها است هنگامی که خودرو ایستاده و موتور روشن است و همچنین هنگامی که دنده جا می رود همراه با صدا و تکان خودرو است.
3- گاهی اوقات ممکن است هم زغال کلاچ و هم صفحه کلاچ همراه با هم فرسوده شده باشند. از نشانه های این عیب ایجاد صدای نا متعارف هنگام فشار دادن پدال کلاچ است و در این حالت نیز پیاده کردن کلاچ ضروری است.
4- عیب دیگر کلاچ لرزش خودرو است .این لرزش مخصوصاً هنگامی که پا از روی پدال برداشته می شود و موتور و جعبه دنده در گیر می شوند قابل ملاحظه تر می شود. هر چند که با کلاچ گرفتن امکان دارد لرزش خودرو مشهود تر شود با این وجود ممکن است عیب اصلی از کلاچ نباشد.

دستگاه جعبه دنده


جعبه دنده برروی خودرو بلافاصله بعد از کلاچ واقع شده ونیرو راازکلاچ گرفته وبه محورها ویاسایر قسمتهای دستگاه انتقال می رساند . جعبه دنده قادر است مانند کلاچ نیروی موتورراقطع ووصل نمایدوهمچنین می تواند دور وقدرت موتور رابه قدرت وسرعتهای مختلف تنظیم نماید.راننده خودرو به کمک دسته دنده می تواند دروضعیتهای مختلف سرعت وقدرت لازم رابه چرخهابدهد(دنده های 1و2و3و... ) وجعبه دنده قادر است جهت حرکت خودروراتغییر داده تا مواقعی که لازم است خودروبه طرف عقب حرکت نماید.
تعویض دنده معکوس:
هنگامیکه مجبور هستید در ترافیک سنگین سرعت خودرو را کاهش دهید و یا در سر بالایی ها رانندگی کنید، قبل از آنکه به موتور فشار آید ،از دنده معکوس مناسب استفاده کنید.دنده معکوس احتمال ریپ زدن موتور را کاهش داده و برای افزایش سرعت ، شتاب بهتری به خودرو می دهد.
نگهداری  جعبه دنده:
دسته دنده درمحل دنده های مختلف به طرز صحیح قرارداده شود . حداکثر سرعت مجاز درهردنده رعایت شود. دنده صحیح درشرایط رانندگی انتخاب شود.خودروزیادترازظرفیت بارگیری نشود ازجعبه دنده درغیرازمواقع ضروری به عنوان ترمزاستفاده نشود.سطح روغن ونوع روغن کنترل شود.
علاوه بر بررسی سطح روغن جعبه دنده که باید پس از هر 8000 کیلومتر انجام دهید کارخانه سازنده توصیه کرده است که برای خودرو نو پس از 800 وپس از آن هر 50000 کیلومتر روغن جعبه دنده را عوض کنید.
برای بررسی سطح روغن جعبه دنده باید خودرو را روی سطح افقی قرار دهید و پیچ ریختن و بررسی روغن جعبه دنده را که در طرف راست پوسته آن قرار گرفته است، باز کنید. در صورت پایین بودن سطح روغن، آنقدر به آن واسکازین با مشخصات صحیح اضافه کنید تا اینکه سرازیر شود. برای دیدن این حالت در هوای سرد ممکن است کمی زمان لازم باشد. درچنین حالت بیش از اندازه جعبه دنده را از روغن پر نکنید زیرا ممکن است فشار داخلی اضافی که در حین کار به وجود می آید باعث ترکاندن کاسه نمد و یا نشت روغن شود.
برای تخلیه وپر کردن مجدد واسکازین جعبه دنده ابتدا خودرو را برای زمان کافی به کار اندازید تا گرمای کافی از موتور به جعبه دنده منتقل شود وواسکازین جعبه دنده را رقیق تر کند. آنگاه خودرو را روی سطح افقی قرار دهید و پیچهای تخلیه و پر کردن واسکازین جعبه دنده را باز کنید

جعبه دنده اتوماتیک:
از مزیت های جعبه دنده اتوماتیک این است که دنده ها را بطور خودکار تعویض می کند و وظایف راننده را کاهش می دهد، در نتیجه او مجبور نخواهد بود در تعویض دنده ها مهارت خاص رانندگی را داشته باشد.در این نوع  سیستم های انتقال قدرت ، متناسب با مقاومت مسیر حرکت ،که به وزن،سرعت و موقعیت خودرو بستگی دارد ، در مواقع لزوم تعویض دنده ها بطور خودکار صورت می گیرد.در جعبه دنده های معمولی سرعت بیش از حد و یا ناهماهنگی بین سرعت چرخهابه ویژه اگر راننده غیر ماهر باشد، به استهلاک سریع قطعات خواهد انجامید ، در صورتیکه در جعبه دنده های اتوماتیک راننده تنها به اهرم تغییر وضعیت دنده ها و پدال گاز برای سرعت گیری نیاز دارد. جعبه دنده های اتوماتیک به مجموعه ای به نام مبدل گشتاور مجهز می باشند.مجموعه نامبرده با روغن کار   می کندو دوام کافی دارد . با انتقال حرکت آرام از موتور، از وارد شدن ضربات ناگهانی به اجزای مسیر انتقال قدرت جلوگیری میکند و در نتیجه تعمیرات را کاهش میدهد.
جدول عیب یابی جعبه دنده

 

 

عیب

 

علت

 

جزئی ویا جدی

 

1ـ دسته دنده لق می خورد وصدا می دهد.

 

1ـ فرسایش زیاد درکلاهک کروی زیردسته دنده وپین مربوطه یاشل بودن پیستون ضامن دنده عقب.

 

2ـ شل بودن سیبک تعویض

 

جزیی : می توان درحالی که جعبه دنده روی خودرو قرارداردآن راتعمیر کرد.

 

جدی : پیچ قفل کننده ممکن است داخل جعبه دنده بیفتدوموجب دردسرشود.

 

2ـ یک یاچند دنده خوب سنکرونیزه نشده است.

 

1ـ فرسایش در دنده های برنجی ویافرسایش درخارموشکیها.

 

جزئی : برای چندصدکیلومتر          می تواند ادامه داشته باشد.

 

3ـ بیرون زدن یک یاچنددنده.

 

1ـ ضیعف شدن فنرداخل ماهکها.

 

2ـ فرسایش ماهکها.

 

3ـ فرسایش یاکچل شدن   سردنده ها درمحل در گیر شدن با کشویی تعویض

 

4ـ فرسایش کشوئیهای تعویض.

 

بستگی به این داردکه چنددنده بیرون می زند وتا چه اندازه درهنگام رانندگی ممکن است خطرآفرین باشد.

 

4ـ زوزه کشیدن یا ارتعاش ولرزش بیش ازحدجعبه دنده که ممکن است خیلی سریع منجر به عیوب دیگرشود.

 

1ـمعیوب بدون بلبرینگ ها ویا فرسایش کلی آنها.

 

جدی : ممکن است باعث خردکردن یا قفل شدن جعبه دنده شودکه دراین صورت خطرناک است.

 

5ـ باصدا ومشکل جارفتن دنده ها.

 

1ـ کلاچ به طور صحیح عمل       نمی کند.

 

6ـ لق وغیر موثر بودن اهرم انتخاب دنده.

 

1ـ فرسایش کلی مکانیزم انتخاب دنده .

 

جدی : ممکن است خطرناک باشد زیرا راننده نمی تواند خودرو را درست کنترل کند.

 

میل گاردان و چهار گاردان(قفل گاردان):
نیروی موتور از جعبه دنده با زاویه ای متغیر به محور چرخها منتقل می شود. زاویه متغیر به خاطر ناصافی جاده و دست انداز ها پیش بینی شده است . این کار بوسیله میل گاردان  شامل محورها ،اتصال برش دار، اتصال عمومی و تکیه گاه مرکزی با یاتاقان بلبرینگ دار ، انجام می شود.
نگهداری  میل گاردان:
چهارشاخه های گاردان گریسکاری شود.به وسیله سریع رهاکردن کلاچ به میل گاردان ، چهارشاخه ها ضربه واردنشودو هر دو ماه یکبار بازرسی شودکه در صورت اشکال برطرف گردد


جاوا اسكریپت